Dịch vụ hải quan

Dịch vụ hải quan

+ Thực hiện thông quan cho các loại hàng hóa XNK : hàng viện trợ , hàng dự án..

+ Tư vấn cho KH về loại hình khai hải quan phù hợp

+  Cung cấp các thông tin hữu ích về quy định xuất khẩu ở các nước và dịch vụ khai thuê hải quan tại cảng đến