Dịch vụ xuất nhập khẩu và logistics

 

Dịch vụ xuất nhập khẩu và logistics

+ Là đại lý ủy quyền xuất/nhập khẩu hàng hóa

+ Xin C/O, giấy kiểm dịch thực vật và các loại giấy chứng nhận khác

+ Kiểm tra mã HS và thuế

+ Kiểm tra giao hàng

+ Dịch vụ thanh toán nợ hàng quý

+ Dự án Logistics