Tầm nhìn và sứ mệnh

 Tầm nhìn

Phấn đấu để trở thành công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam thông qua việc cam kết mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng bằng dịch vụ chất lượng cao, chuyên nghiệp, tin cậy

 Sứ mệnh
Cung cấp dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hoá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động thương mại và tư vấn về các hoạt động thương mại quốc tế
Tạo ra & mang lại ngày càng nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, đóng góp cho cộng đồng nơi INSECO  hoạt động
Tạo ra và mang lại các giá trị về tinh thần và vật chất, cá tính và sự tự hào đối với toàn bộ nhân viên của INSECO